Om

Vestermølle

Skanderborg

Vestermølle

Foreningen

 

Vestermølle Foreningen driver Vestermølle, og Bestyrelsen består af de 9 foreninger der har lokaler på Vestermølle,

Foreningens formål

a)at forestå et samarbejde brugergrupperne imellem om praktiske forhold på Vestermølle, herunder tidskoordinere arrangementer, som berører fællesarealerne og Laden

b)at forestå den kontakt og det samarbejde med Skanderborg Kommune, som ikke på anden vis er aftalt direkte mellem kommunen og den enkelte bruger

c)at forestå fundraising til projekter, som vedrører helheden.

 

 

Efter indvendig istandsættelse af Laden, som efter aftale med Skanderborg Kommune disponeres af foreningen, er det desuden foreningens formål i samarbejde med medlemsforeningerne, jf. § 5, med basis i Laden at udvikle et projekt, som henvender sig bredt til landets befolkning og således, at også børnefamilier uden stor økonomisk formåen på og ud fra Vestermølle året igennem kan tilbydes oplevelser i naturen og med et for alle tilgængeligt kultur- og kulturhistorisk kvalitativt indhold.

 

Vedtægter

Vestermølle Haandværkerlaug

Henvender sig til alle, uanset faglig baggrund. Det afgørende er interesen for gamle håndværk.

AFS Aktiv Fritid Skanderborg

Er seniorer, som prioriterer velvære med udgangspukt i motion, personlie udfordringer og socialt samværeg

Vestermølle Møllelaug

Sjove og udbytterige timer for den nysgerrige familie, beøgsgrupper, skoleklasser og studerende,

Skanderborg Lystfiskerforening

Her er der foredrag, kurser i fluebinding og andre fiskerelevante tiltag.

Skanderborg Jagtforening

Tilbyder jagttegnsundervisning, natur- og vildtpleje, hundetræning, flugtskydning og gode jagtkammerater

Livslang Idræt Skanderborg

Sund motion og en aktiv livsstil kombineret med gode oplevelser i både i m´naturen og inde

Skanderborg Junior Sejlklub

Giver friske drenge og piger gode naturoplevelser og kammeratskab både på søen og i klulokalerne

DDS Skanderborg Gruppe

Drage ud i naturen, lave løb, bål og meget mere. Leg og opgaveløsning følges af kammeratskab og ansvare

LOF's Stenhuggerskole

Går her med mejsel og hammer løs på store n skulpturatursten for at frigør e

Bestyrelsen

Restaurant Vestermølle

 

Kontakt

Oddervej 80 8660 Skanderborg

 

info@Vestermoelle.dk

Slæbested

 

Hælp os med og drive det offentlige slæbested, ved og doner et bløb i boxen ved slæbestedet